• Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.roslinkarium.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2.  Administratorem danych jest {shop_company_name}, ul. {shop_address_1}, {shop_zip_code}, {shop_city}, NIP: {shop_tax_id}, REGON: 389916648
 3.  Dane osobowe zbierane przez Roślinkarium za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 1 Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu

 1. Roślinkarium zbiera informacje dotyczące swoich Klientów w przypadku:
  • składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2.  W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  •   a) adres e-mail;
  •   b) dane adresowe:
  •   a. kod pocztowy i miejscowość;
  •   b. kraj (państwo);
  •   c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  •   c) imię i nazwisko;
  •   d) numer telefonu.
  •   e) w przypadku przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  •   a) firmę przedsiębiorcy;
  •   b) NIP

Powyższe dane są przechowywane przez  Roślinkarium przez 3 lata od momentu zamówienia. Czas 3 lat czyli 36 miesięcy jest narzucony przez PIORIN w związku z przepisami fitosanitarnymi które weszły w życie 14 grudnia 2019.

 1.    W trakcie korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Ponadto dane o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć klienci oraz innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 2.    Dane osobowe przekazane Roślinkarium podawane są przez Klientów dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Bez podania niezbędnych informacji w formularzu zamówienia, złożenie i realizacja zamówienia nie są możliwe.

§ 2 Komu udostępniamy dane

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Roślinkarium przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych działają albo według instrukcji Roślinkarium (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy) i (podmioty nadrzędne).
 2. a) Podmioty przetwarzające. Należą do nich np. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe i prawne, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, doradcy, firmy kurierskie.
 3. b) Administratorzy. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 4. c) podmioty nadrzędne takie jak PIORIN, który w myśl znowelizowanych przepisów fitosanitarnych z 14 grudnia 2019 ma prawo wglądu przez 3 lata od daty zamówienia rośliny przez klienta do jego danych osobowych w zakresie pozwalającym na ustalenie ścieżki  jaką przebyła roślina od producenta do klienta końcowego.

  § 3 Czym są cookies

 1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta; pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 7. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
 8. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
 9. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;
 10. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 11. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 12. Klienci Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 13. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 14. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów, w tym portale społecznościowe. Roślinkarium nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Roślinkarium
 3. b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 4. c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 5. d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Roślinkarium może świadczyć jedynie za zgodą Klienta.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
 7. a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Roślinkarium przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Roślinkarium.
 8. b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 9. c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Roślinkarium nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 10. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 11. a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 12. b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 13. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 14. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 15. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 16. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 17. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Roślinkarium podlega;
 18. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 19. g) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Roślinkarium może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Roślinkarium, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.

Ponadto Roślinkarium zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych klienta przez 36 miesięcy od daty zamówienia w związku ze znowelizowanymi przepisami fitosanitarnymi z dnia 14 grudnia 2019. Jeżeli klient nie wyraża zgody na ich przechowywanie prosimy o zrezygnowanie z zakupu drogą elektroniczną, a w zamian zachęcamy do zakupów w sklepie stacjonarnym w Łodzi.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 2. a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Roślinkarium nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 3. b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 4. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Roślinkarium ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 5. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 6. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Roślinkarium przetwarzając dane osobowe Klienta.
 8. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
 9. a) Klient ma prawo uzyskać od Roślinkarium potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
 10. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 11. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 12. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 13. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
 14. a) Klient ma prawo do żądania od Roślinkarium niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 15. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 16. a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Roślinkarium, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 17. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Roślinkarium spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Roślinkarium nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 18. Klient może zgłaszać do Roślinkarium skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 19. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może być aktualizowana i zmieniana. O wszelkich zmianach poinformujemy za pomocą anonsu na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: roslinkarium@gmail.com