• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

Ze względu na charakter oferowanego przez nas towaru nie przyjmujemy zwrotów roślin.

W przypadku pozostałego asortymentu Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wystarczy poinformować nas o swojej decyzji składając oświadczenie wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne. Wystarczy pismo z danymi: imię, nazwisko, nazwa towaru, data transakcji i adres konta bankowego, na które mamy zwrócić należność.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty dostarczenia zwracanego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

Zwrot przelejemy na podane przez Klienta konto. Warunkiem otrzymania zwrotu płatności jest otrzymanie przez nas towaru lub dowodu jego odesłania.

Reklamacje

Klientowi przysługuje gwarancja udzielana i rozpatrywana na zasadach w niej zawartych. Regulacja odpowiedzialności sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

W przypadku sprzedaży towaru podmiotowi innemu niż klient indywidualny wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią sprzedawcy (Roślinkarium) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

Reklamacje rozpatrywane są do 10 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i towaru na adres: Roślinkarium, ul. Henryka Sienkiewicza 79/4U , 90-057 Łódź

Reklamacja roślin jest możliwa przy spełnieniu następujących warunków:

-przesłanie dokumentacji fotograficznej roślin z opisem wad na nasz adres email w dzień otrzymania przesyłki

-niezmieniony stan roślin – nie uwzględnimy reklamacji roślin, które zostały przesadzone lub przycięte

 

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

W przypadku zaistnienia błędów w opisie produktu lub rażących odstępstw od opisu towaru na stronie Sklepu, Klientowi przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową, tj. doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić.

Od umowy nie można jednak odstąpić, gdy produkt dostarczony do klienta różni się (w przypadku roślin) od tego jaki przedstawiony jest na zdjęciu ofertowym pod względem wybarwienia i jego rozmieszczenia, wielkości oraz ilości liści i tym podobnych parametrów.

 

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji: 

email: roslinkarium@gmail.com

tel: 690606336